Friday, May 20, 2016

Salsamora-Rubus Fructicosia Benefits

Salsamora-Rubus Fructicosia

Ang dahon sa Salsamora,Asperilla,Strawberry,Biyoleta ug bulak
uban ang pipila ka dahon sa yerba buena,ug Sangig,maayong hikayon
nga ensalada,Kining kombinasyon ,mahimong ihulom sa tubig sa tibuok
gabii unya salaon ang tubig ug imnon kini sama sa tsa,Bisan ug dili
ikasagol ang tanang gihisgutan nga yerba sa itaas makahimo gihapon
ug maayong tsa gikan niini.Bisan sa mga ugang mga dahon makahimo gihapo
ug maayong tsa nga mainom niining tsaha malinisan ang iyang dugo sa
tanang butang dili tiunay sa dugo ug dili na maghandum ug laing pang klaseng
tsa nga gikan sa Tsina,Hapon,Rusya,ug Englaterra,Ang mga dahon sa
Salsamora,sa pagkaon kun ilimnon ug ang iya usab nga prutas ug ang pinabukal
kun initos nga bulak ug gamot makahatag ug gana,makapalihok sa tinai,
sa ihi sa paghilis,ug tambal sa lainlaing sakit ang uban niini mao
ang masakit ug dili magpanahon nga regla.

Tuesday, March 17, 2015

PARA SA LAWAS NGA MAY PAMAOL

ANG LUBIGAN PINAKAMAAYO TAMBAL NIINI DAGHAN KAAYO ANG MATAMBALAN NIINING TANUMA
    MAAYO NI SA SAKIT SA TIYAN,RAYUMA,HILANAT,HAYBLAD,NERBIOS,PAUBRA SA DUGO,MAKAPAGANA,
    IMPATSO,PAMAOL,SAKIT SA HAWAK,KOMBULSYON: ITUSON ANG 2 OR 3 KA KUTSARITA SA LAB-AS
    NGA UNOD SA 2 KA BASO NGA TUBIG HANGTUD NGA 1 KA BASO NALANG NGA TUBIG ANG MAHIBILIN
    IMNON KAUSA RA SA KADA ADLAW.

    PARA SA UBAN PANG MGA HAKIT SAMA SA SAKIT SA PANIT NUKA,KORIKONG,ILABINA ANG RAYUMA,
    SAKIT SA HAWAK;ISAGUL ANG PINULBOS NGA UNOD SA LUBIGAN SA LANA UG KINI MAOY IHIDHID
    SA NUKA OG IHAPLAS SA MGA PAMAOL O SAKIT SA LAWAS.
     

Wednesday, November 26, 2014

Pino tree Benefits

        Pino   ( Pine tree )
        ( Abies pectinta D.C.)

  Philippine Herbal medicine nagapili sa maayong tanom para sa kaayuhan sa mga may balatian
  nga gihambin,Ang Pino or Pine tree usa ka maayong tambal nga makapabuhi sa mga bahin sa
  lawas nga gigamit sa paghilis sa kinaon,Ang dahon,salingsing og liso ang gamiton,
  Ang pipila ka salingsing sa pino or pine tree idugang sa hilaw nga pagkaon kini maayo
  kaayo sa pagpalig-on sa kaunoran ug maayong tambal batok sa sip-on,kapagaw,kataro,hubak,
  ubo,impluwensa,sakit sa nerbiyos,tisis,reyuma,gota,herpes,bugas,pagkadalag,eskurbi,
  sakit sa pantog ug sa ihianan,kaluspad,kining tanan puweding ayuhon niining Pino or
  pine tree.Ang panghupong,panakit sa hawak,sakit sa matris.ug uban pa.Ang linaga gikan
  sa liso nga humok makapalig-on sa mga bahing igtitingog ug sa pagginhawa.Ang paglimugmog
  ug pagsuyop sa alisngaw sa tsa niiini makaayo sa sakit sa tutunlan ug baga.

Sunday, December 9, 2012

HANTALIKOD: Phyllanthus,


HANTALIKOD: Phyllanthus,
Other name:Talido,Payog,Iba-ibaan,Talikod

Kini nga tanum maayo nga panambal sa Hepatytis,Ang tinuod nga storya dunay
pasinte nga may sakit sa hepatytis nga gipagawas na sa Doctor kay dili na kayang
ayuhon,Pero dihay nakatambag niya nga paimnon sa tanom nga Hantalikod kini maoy
nakapaayo sa iyang sakit nga Hepatytis. Ang buhaton lamang mao ang 5 ka kumkum
sa pinauga o lab-as nga tanum,la-gaon sa 3 ka basong tubig,imnon buntag udto ug hapon.Kini nga tanum makapahinlo sa Atay ug makahatag ug kalinaw sa Mata.

Ang tanan niyang matambalan kini nga tanum mao ang,Impeksyon sa pagpangihi,Bato sa Pantug,Kalibang,Kumbulsyo sa bata,Bilas: Mao gihapon nga paagi ang pagtambal.


Monday, September 3, 2012

ABOCADO/Persea Grastissima


ABOCADO
( Persea grastissima )

Ang linaga gikan sa dahon niini maayo alang sa mga sakit,kakapoy,labad sa ulo,maluyang tiyan,sip-on,kataro,pamaol,sakit sa dughan ug tutunlan,bronkiyos,wala magpanahon nga regla,
panghubag sa baba ug uban pa. kon usapon ang dahon nga lunhaw sa abocado makaayo sa mga
sakit sa baba,lagos,ngipon,ug makalig-on sa ngipon,

Monday, March 12, 2012

Gall bladder problems


APDO NGA MOGAHI


1.Ang galamiton sa apdo mao kini ang magpahilis sa tambok, ngunit kon masakit, hindi na makatrabaho.Ang palatandaan na masakit  ang sakit kanang bahagi ng tadyang. Laluna kong kumain ng oily na pagkain.dili usab mukaon sa subrang  tamis. Subukan ang mga herbal na ito.

BANABA,   ROSAL,
MAIS,         LUBIGAN,

Friday, January 13, 2012

Maitake Mushroom benefits


The maitake mushroom containing of nutrients and healthful benefits..
Maitake mushroom  most powerful form of fungus in regard to immune 
system enhancement.A kind of mushroom its better to lowering blood
presure, Try this kind of mushroom it is inhibiting the escalation
of  blood glucose level..